Az aikido egy ősi, tradicionális budora épülő modern harcművészet, mely minden korú embernek lehetőséget ad a japán harci technikák gyakorlására. Az aikido a természetes mozgásokra, a mechanikája a fizikai törvények figyelembevételére épül, amik a laza testtartással, középpont megtartásával valósulnak meg. 

Az aikido a hatékony technikai tudás mellett a gyakorlót önfegyelemre, tiszteletre neveli, testét és lelkét erősebbé, éberebbé és magabiztosabbá teszi, ami által a mindennapi élet zűrzavaros világában meg tudja tartani emberi méltóságát a tiszta értékeket képviselve.

Az aikido jelentését a következő értelmezésekkel lehetne körülírni, megfogalmazni: az univerzum mozgatóerejével való egyesülés útja, a "Béke Művészete", "Az ellent nem állás művészete", a test és szellem (elme) tökéletesítésének tudománya.
Az aikido alapítója Ueshiba Morihei mester volt.

1995 óta aktívan gyakorlom az aikido japán harcművészetet. A szombathelyi BUDO SE Aikido szakosztályában edzem és tartok edzéseket. 2008. szeptemberétől az egyesülettel Csepregen, majd egy évvel később Zsirán is indítottunk aikido tanfolyamokat, ahol aikidokák oktatását én végzem.
Edzőm Sziber János 5. danos mester. Már első pillanattól kezdve megfogott az aikido edzés légköre, a torik könnyedséggel végrehajtott technikái és az ukék látványos esései; a technikák sokfélesége, a harmonikus, szép mozgások, edzéseken és edzőtáborokon a keleti gondolkodásmód, a tradíciókhoz való hűség és a küzdelmek során egymással szemben tanúsított tisztelet.

Az 1.dant 2006-ban tettem le N. Tamura sensei előtt.
A 2.danra 2008-ban vizsgáztam.
A 3.danra Mirko Jovandic shihan előtt vizsgáztam le 2011-ben.
2008-ban a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) által szervezett 2 éves sportedzői tanfolyam keretében középfokú OKJ-s bizonyítványt szereztem Aikido sportágban.

Mesterek akiktől sokat tanultam és tanulok:
Sziber János (4.dan), Márton Imre (5.dan), Peter Poltsch (5.dan), Várszegi Rudolf (6.dan), Günther Steger (5.dan), Giampietro Savegnago shihan (1953-2013), Michael Narey (8.dan), Mirko Jovandic (6.dan), Tamura Nobuyoshi shihan (1933-2010).

További információkhoz a következő blogon juthatnak még hozzá az aikidokák:
Aikido Csepreg Online - http://aikidocsepreg.blogspot.com/

Kardos Attila

Mobil:

+ 36 70 615 0103
E-mail:

Honlap: